เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตชั้นนำ --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาวิทยาศาสตร์ -> แนวข้อสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตชั้นนำ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

milk 2012-12-07 11:33

แนวข้อสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตชั้นนำ

ลองทำข้อสอบดูนะ จะลงให้ 5 ข้อ แล้วจะมาเฉลยให้คะ เขียนคำตอบไว้ที่กระทู้นี้เลยนะ
เริ่มกันเลย
1.ข้อใดเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากข้ออื่น
ก.ดอกทานตะวันหันเข้าหาแสง
ข.ต้นหูกวางเป็นไม้ยืนต้นจึงมีอายุยืนกว่าดาวเรือง
ค.กุหลาบมีหนามที่แหลมคม
ง.ดอกเฟื่องฟ้ามีทั้งสีชมพู  สีเหลือง และสีขาว


2.การใช้เครื่องมือของผู้ใดต่อไปนี้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ
ก.ปลาใช้กระบอกตวงน้ำกลั่น  30 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเทลงในหลอดทดลอง
ข.ปูใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำส้มปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในหลอดทดลอง
ค.กุ้งวัดความกว้างของโต๊ะเรียนโดยใช้สายวัด
ง.บัวหาปริมาตรของผลส้มโดยการใช้บีกเกอร์


milk 2012-12-07 11:50
3.จากการทดลองปลูกต้นถั่ว 2 ต้น ต้นหนึ่งปลูกไว้ในที่มีแสง อีกต้นหนึ่งปลูกไว้ในที่ไม่มีแสง
โดยต้นถั่วทั้งสองได้รับปัจจัยอย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่าง  สมมติฐานที่ตั้งไว้ควรเป็นอย่างไร
ก.พืชสีเขียวจำเป็นต้องได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว
ข.พืชสีเขียวสร้างอาหารจากแสงและปัจจัยอื่นๆที่ให้
ค.ถ้าพืชสีเขียวมีคลอโรฟิลล์จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงตลอดเวลา
ง.พืชที่ได้รับแสงจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชที่ไม่ได้รับแสง


4.ผลไม้ในข้อใดที่เนื้อผลไม้ไม่ได้เจริญมาจากรังไข่
ก.ชมพู่ ทุเรียน  ข. แอปเปิล น้อยหน่า   ค. มะม่วง  เงาะ  ง. ขนุน  สตรอเบอรี่


5.ปัจจัยใดไม่มีผลต่อการคายน้ำของพืช
ก.ปริมาณความชื้น   ข.กระแสลม
ค.ปริมาณน้ำในดิน  ง.ปริมาณแก๊สคาร์บอกไดออกไซด์


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตชั้นนำ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.072328 second(s),query:2 Gzip enabled