เวอร์ชันเต็ม: [-- สติปัฏฐาน4 --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาพระพุทธ -> สติปัฏฐาน4 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-04 09:09

สติปัฏฐาน4

สติปัฏฐาน หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นที่ตั้งแห่งสติหรือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้รู้เท่าทันและเข้าใจตามที่เป็นจริงมี 4 ประการ ดังนี้

   1.กายานุปัสสนา หมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณากายเพื่อให้รู้เท่าทันและเข้าใจตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่มีตัวตัวอยู่ที่แจ้งจริง ไม่ใช่ของเรา เราบังคับไม่ได้
   นอกจากนี้ การตั้งสติกำหนดพิจารณาอิริยาบถต่างๆของร่างกาย
   2.เวทนานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา ความสุข ความทุกข์หรือความเฉยๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างรู้เท่าทัน
   3.จิตตานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตเพื่อให้รู้เท่าทันถึงสภาพหรืออาการของจิตว่าจิตใจในขณะนั้นว่าจิตใจขณะนั้นเป็นอย่างไรมีความขุ่นมัว หดหู่ เกียจคร้าน หรือขยัน
   4.ธัมมานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศล (ฝ่ายดี) หรือเป็นอกุศล (ฝ่ายชั่ว)
ซึ่งเกิดขึ้นกับใจ ว่าธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น

jqxzrzfbl 2013-12-03 18:20
顶你!辛苦了~中国竞彩网,选择平台买彩票记住中国竞彩网www.chinajingcai168.com

jqxzrzfbl 2014-01-17 05:17
参考参考,我认为很好,大家说说本文由http://www.sslxx.cn/重庆违章查询发布

jqxzrzfbl 2014-02-14 14:33
顶.支持,路过!本文由重庆车管所,交通信息网http://www.santaishan.cn/重庆交通违章查询发布

jqxzrzfbl 2014-03-03 00:07
强强强~~,太好了,谢谢本文由时时彩平台http://www.shundataye.com/专业时时彩平台网站发布

jqxzrzfbl 2014-03-11 07:38
看后感悟了点,收下了本文由凤凰彩票专业彩票平台http://www.sxwanrutex.com/凤凰平台发布

jqxzrzfbl 2014-04-30 17:50
大家有什么好看法 都说一下吧本文由170彩票平台http://www.0411fm.com/170彩票发布

smyhhqamw 2014-05-13 15:41
楼主辛苦了,非常感谢!


เวอร์ชันเต็ม: [-- สติปัฏฐาน4 --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.049064 second(s),query:2 Gzip enabled