เวอร์ชันเต็ม: [-- การให้เหตุผลแบบนิรนัย --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาคณิตศาสตร์ -> การให้เหตุผลแบบนิรนัย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-04-20 10:27

การให้เหตุผลแบบนิรนัย

การให้เหตุผลแบบนิรนัย หมายถึง การให้เหตุผลที่อ้างว่าสิ่งที่กำหนดให้ยืนยันผลสรุป โดยกำหนดให้เหตุหรือข้อสมมติเป็นจริงหรือยอมรับว่าเป็นจริงแล้วใช้ความรู้พื้นฐานหรือกฎเกรณฑ์ต่างๆ ที่ยอมรับกันมาก่อนว่าเป็นจริง สรุปผลจากเหตุที่กำหนดให้

1.การให้เหตผลโดยการจัดประเภท ในที่นี้ใช้ในความหมายกว้างๆ หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ จำนวนหนึ่งซึ่งมีลักษณะบางอย่างร่วมกัน เป็นลักษณะที่ทำให้คน สัตว์ สิ่งของ กลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะแยกจากกลุ่มอื่น

2.การให้เหตุผลจากความสัมพันธ์ การให้เหตุผลแบบนี้เป็นการให้เหตุผลอีกรูปแบบหนึ่งที่มักพบบ่อย

3.การให้เหตุผลจากเงื่อนไข เป็นการให้เหตุผลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากประโยคเงื่อนไขจะแบ่งเป็น 2 ประโยคย่อย ประโยคที่ตามคำหลังคไว่า "ถ้า" บอกถึงเงื่อนไขส่วนประโยคที่ตามมาบอกถึงผลที่จากเงื่อนไข

การให้เหตุผลจากเงื่อนไขจะมีประโยคที่ประโญคเป็ฯเหตุหรืออ้างประโยคหนึ่ง ซึ่งประโยคเงื่อนไข และมีเหตุที่เป็ฯยืนยันหรือปฏิเสธเงื่อนไขหรือผลที่เกิดจากเงื่อนไขอีกเหตุหนึ่ง ส่วนผลสรุปจะเป็นการยืนยันหรือแปฏิเสธเงื่อนไขหรือผลจากเงื่อนไข


jqxzrzfbl 2013-11-24 04:04
不错!不错!不错!嫌去彩站购彩麻烦吗?网上就能买,鑫乐彩票平台,支持全国所有银行及信用卡充值提款.鑫乐平台长期加奖80%,返奖率高达90%.玩彩首选鑫乐彩票网:www.xinlepingtai.net


เวอร์ชันเต็ม: [-- การให้เหตุผลแบบนิรนัย --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.007277 second(s),query:2 Gzip enabled