เวอร์ชันเต็ม: [-- ทศนิยม --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาคณิตศาสตร์ -> ทศนิยม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-03 17:08

ทศนิยม

ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่เป็นทศนิยม และมี (.) คั่นระหว่างสองส่วนนั้น
การเปรียบเทียบทศนิยม

บนเส้นจำนวน ทศนิยมที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายเสมอ
การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นบวกสองจำนวนใดๆให้พิจารณาเลขโดดคู่แรกในตำแหน่งเดียวกัน

ที่ไม่เท่ากันจำนวนที่มีเลขโดดในตำแหน่งนั้นมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มากกว่า

การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นลบสองจำนวนใดๆให้หาค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวน

จำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่าจะเป็นจำนวนที่มากกว่า
การเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบเนื่องจากทศนิยมที่เป็นบวก

อยู่ทางขวามือของ 0 และทศนิยมที่เป็นลบอยู่ทางซ้ายของ 0 ดังนั้นทศนิยมที่เป็นบวก

ย่อมมากกว่าทศนิยมที่เป็นลบ


แบบฝึกสำหรับการเปรียบเทียบทศนิยมa


                                  จงเติมเครื่องหมาย > , = หรือ < ในช่องว่างระหว่างสองจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้

                                               1) 0.87 .     0.89                            2) 3.45.     3.045

                                               3) 23.87.     23.89                         4) 0.87 .     0.89

                                               5) 8.87 .     -8.89                           6) -4.87 .    -9.89

                                               7) 7.78.      -7.009                         8) -0.87 .    -0.089

                                               9) -234.55.  -234.550                   10) -12.888 ??. -12.8880


เวอร์ชันเต็ม: [-- ทศนิยม --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.121777 second(s),query:2 Gzip enabled