เวอร์ชันเต็ม: [-- เพลงนี้มีประวัติ --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาภาษาไทย -> เพลงนี้มีประวัติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-12 09:41

เพลงนี้มีประวัติ

                       เนื้อเรื่องได้กล่าวถึง เพลงดาวดวงเดือน ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมืนพิไชยมหินทโรดม โดยพระองค์มีพระนามเดิมว่า "พระเองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์" ภายหลังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาขึ้นเป็น"กรมหมืนพิไชยมหิรพิไชยมหินทโรดท" และทรงเป็นต้นราชสกุล"เพ็ญพัฒน์" สำหรับสาเหตุที่ทำให้ทรงนิพนธ์เพลงลาวดวงเดือน ก็คือครั้งเมื่อพระองค์ได้เสร็จขึ้นไปนครเชียงใหม่ ได้พบรักับเจ้าชมชื่น ธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าคำย่น ซึ่งกล่าวว่าเป็นรักครั้งแรก แต่ภายหลังทรงถูกทัดทานจากทุกฝ่าย จึงทำให้ความรักครั้งแรกของพระองค์ยุติลง
                      
                       เหตุการณ์นี้ไม่อาจทำให้พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ทรงลืมรักครั้งแรกได้ ทำให้พระองค์ทรงนิพนธ์เพลงถึงนางอันเป็นที่รักเพื่อสะท้อนความรัก ความคิดถึง รวมทั้งหวามทุกข์ที่เกิดจากความผิดหวังในความรักถึงนางอันเป็นที่รักโดยที่พระองค์ทรงดัดแปลงและนำท่วงทำนองเพลงลาวดำเนินทราย ของพระยาประสานดุริยศัพท์ ซึ่งเป็นเพลงสำเนียงลาวมาใช้ และราชทานชื่อเพลงว่า "เพลงลาวกำเนินเกวียน" เพลงนี้ได้รับความนิยมตั้งแต่ครั้งแรก แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ผู้ที่นำไปขับร้องภายหลังเห็นว่าเนื้อเพลงขึ้นว่า"ดวงเดือน" จึงได้เรียกชื่อว่า"ลาวดวงเดือน" ในปัจจุบันก็ได้มีผู้นำคำร้องเดิมไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ นำทำนองไปแต่งใส่คำร้องจีนและญ่ปุ่นและนำไปแปลงเปี่ยนเป็นเพลงไทยเดิมชื่อเพลง "โสมส่องแสง"

ข้อคิดจากเรื่อง
๑.ความประทัยใจซาบซึ้งกับคนรัก อารมณ์เศร้า หรืออารณ์อื่นที่มากระทบจิตใจอย่างรุนแรง อาจทำให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและได้รับความนิยมมาก

๒.ผู้ที่ชื่มชมผลงานศิลปะมิได้จำกัดแต่ว่าจะต้องเป็ฯผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวดับศิลปิน หรือมีวัฒธรรมร่วใกับศิลปิน

๓.การนำเสนอผลงานที่มีอยู่เดิมมาดัดแปลงเสริมแต่งเป็นงามใหม่ทำให้มีผลงานสร้างสรรค์เพิ่มจำนวนมากขึ้น การดัดแปลลงผลงานในทางส้รางสรรค์ไม่ใช่การทำลายของเก่าหรือทำให้ของเก่าหมดคุณค่าเวอร์ชันเต็ม: [-- เพลงนี้มีประวัติ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.004327 second(s),query:1 Gzip enabled