เวอร์ชันเต็ม: [-- รามเกียนติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาภาษาไทย -> รามเกียนติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-03 16:57

รามเกียนติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

เรื่องย่อ
   นนทก มีหน้าที่ล้างเท้าให้แก่เหล่าบรรดาเทวดาที่ขึ้นเข้าเฝ้าพระอิศวรเป็นเวลาถึง โกฏิปี นนทกถูกเทวดาเขกศีรษะและดึงผมเล่นจนหัวของนนทกหัวล้าน ทำให้นนทกโกรธและเคียดแค้นพวกเหล่าเทวดา นนทกจึงไปขอพรจากพระอิศวรให้ตนมีนิ้วเพชรชี้ใครให้ตายได้ตามใจ เมื่อสมหวังนนทกจึงไล่ชี้เทวดาจนเดือดร้อนทั้งสรรค์ พระอินทร์จึงกราบทูลให้พระอิศวรทราบ พระอิศวรมีบัญชาให้พระนารายณ์ปราบนนทก พระนารายณ์จึงแปลงพระองค์เป็นสตรีมายั่วยวนนนทก แล้วชวนร่ายรำท่าต่างๆ  จนถึงท่าชี้เข่าตนเอง ด้วยเดชของนิ้วเพชรทำให้นนทก
ลมลงพระนารายณ์จึง แปลงกลับเป็นพระนารายณ์เอาเท้าเหยียบที่อกนนทก นนทกจึงกล่าวว่า พระนารายณ์มีสี่กร ตนเองมีเพียงสองมือจึงสู่ไม่ได้ พระนารายณ์ท้าให้ นนทกไปเกิดใหม่มีสิบหน้ายี่สิบมือ ส่วนพระองค์จะลงไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดา  แล้วจะตามไปปราบนนทก นนทกจึงลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ ส่วนพระนารายณ์อวตารมาเกิดเป็นพระราม


เวอร์ชันเต็ม: [-- รามเกียนติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.016007 second(s),query:1 Gzip enabled